Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerCharles H. Cranford, Napoleon Hill