Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerCharles Morris