Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlGeshe Michael RoachCharles H. Cranford, Napoleon Hill