Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoMarc KushnerBrian TracyRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters