Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksAlex MalleyMichael J.GelbLaura Ries, Al Ries