Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksAsada SuguruAnthony B.ChanLaura Ries, Al Ries