Đang chọn tác giả: Terry HersheyTs. Jennifer, B. KahnweilerRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters