Chương trình
Liên hệ
Đăng Ký
Đăng Ký
Responsive image

Các cột mốc thời gian chính

Thời gian nộp bài: 01/08/2024 – 16/08/2024
Thời gian tổng hợp bài: 19/08/2024 – 20/08/2024
Thông báo kết quả đánh giá sơ bộ hồ sơ dự giải: 22/08/2024
Thời gian chấm và công bố kết quả: 09/2024

Thời hạn nộp tác phẩm dự thi

Hạn gửi hồ sơ dự giải: 01/08/2024 – 16/08/2024 (tính theo dấu Bưu điện)

Địa điểm nộp hồ sơ dự giải: 832 Trần Hưng Đạo, Phường 07, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin người nhận hồ sơ dự giải: Trần Minh Đạt – 0906892612

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lê Ngọc Thùy Trang
Quản lý Truyền thông Thương hiệu NS BlueScope Việt Nam
085 858 2456 | trang.le@bluescope.com

Thông tin chương trình

1. Mục tiêu và yêu cầu của Giải thưởng
2. Hình thức, quy mô và tính chất Giải thưởng
3. Đối tượng dự giải - Tác phẩm dự giải và điều kiện dự thi
4. Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải
5. Đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải
6. Hồ sơ dự thi phương án thiết kế kiến trúc
7. Cơ cấu giải thưởng
8. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

1. Mục tiêu và yêu cầu của Giải thưởng:
1.1 Mục tiêu
. Định hướng các tiêu chí thiết kế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, hướng tới xu thế phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.
. Thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc công nghiệp. Chia sẻ kiến thức, đam mê qua các công trình công nghiệp đẹp, tiêu biểu,… có ứng dụng vật liệu thép.
. Vinh danh các dự án xây dựng công nghiệp có kiến trúc ứng dụng vật liệu thép tiêu biểu tại Việt Nam.
. Chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án xây dựng đã hoàn thành (bắt đầu từ những dự án sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope).

1.2 Yêu cầu
. Huy động tối đa các Tác phẩm dự giải là các phương án kiến trúc công nghiệp có chất lượng, có sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope từ các Đối tượng dự giải.
. Tác phẩm dự giải đáp ứng được đầy đủ các nội dung và đảm bảo theo đúng quy định và các điều khoản liên quan đến Hồ sơ dự giải của Quy chế này.
. Tổ chức phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác để lựa chọn các phương án tốt nhất, đảm bảo khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định liên quan.


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

2. Hình thức, quy mô và tính chất Giải thưởng
. Giải thưởng Kiến trúc công trình công nghiệp do Công ty NS BlueScope Việt Nam và trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức là giải thưởng có phạm vi cả nước, được tổ chức xét chọn, trao giải, đối với các dự án thể loại kiến trúc công nghiệp đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, có ứng dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope.
. Giải thưởng hướng tới việc vinh danh các công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ các Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải được quy định trong Mục 5. Đặc biệt, sẽ có giải thưởng dành riêng cho công trình đẹp tiêu biểu và có quá trình sử dụng lâu dài, bền vững (giải thưởng đặc biệt được xét riêng cho các công trình dự giải đã đưa vào sử dụng trước năm 2014).


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

3. Đối tượng dự giải - Tác phẩm dự giải và điều kiện dự thi
Đối tượng dự giải là các Công ty tư vấn thiết kế hoặc Bộ phận thiết kế/ Kiến trúc sư của Công ty chủ đầu tư dự án – có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam - có công trình thể loại kiến trúc công nghiệp được xây dựng ở Việt Nam.

Tác phẩm dự giải là các công trình kiến trúc công nghiệp được xây dựng tại Việt Nam, không vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm của pháp luật Việt Nam, đã hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải. Đối tượng dự giải có thể gửi nhiều tác phẩm dự giải khác nhau.

Các điều kiện khác:
. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng đánh giá, Tổ Thư ký – Kỹ thuật – Các cá nhân liên quan nhiệm vụ tổ chức cuộc thi… không được tham dự giải thưởng này.
. Đối tượng dự giải phải được sự chấp thuận và xác nhận của chủ đầu tư dự án về thông tin công trình tham dự giải.
. Đối tượng dự giải là người chủ nhiệm dự án, người chủ trì thiết kế kiến trúc, hoặc nếu là nhóm tác giả, liên danh thiết kế,… thì phải có người chịu trách nhiệm chính trong thiết kế phương án kiến trúc của tác phẩm dự giải.
. Các tác phẩm dự giải sẽ được BTC đánh giá theo tiêu chí ở Mục 5 của Quy chế này.


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

4. Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải
. Là các công trình công nghiệp, ở tình trạng đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tại Việt Nam trước hạn nộp hồ sơ dự giải.
. Có sử dụng vật liệu tôn COLORBOND® hoặc tôn ZINCALUME® cho các hạng mục công trình chính của dự án (nhà xưởng sản xuất, nhà kho, nhà văn phòng,…)
. Giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu quy hoạch hợp lý, có tổ chức không gian tốt, dây chuyền công năng phù hợp yêu cầu sản xuất, tạo hình kiến trúc đẹp, hài hòa mối quan hệ giữa công nghệ sản xuất với công trình, giữa công trình với cảnh quan môi trường xung quanh. (50%)
. Ý tưởng thiết kế có tính mới, sáng tạo kiến trúc theo hướng tiên tiến, hiện đại. Ứng dụng công nghệ – kỹ thuật xây dựng hiện đại, sử dụng vật liệu tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường. (30%)
. Chú trọng tính bền vững. Khuyến khích sáng tạo theo tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn Kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng. (20%)


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

5. Đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải
03 ngày sau ngày kết thúc nhận hồ sơ dự giải, BTC sẽ có biên bản họp đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải và ban hành kết quả lựa chọn các đơn vị có hồ sơ dự giải phù hợp. Những đơn vị dự giải có hồ sơ phù hợp / không phù hợp yêu cầu sẽ được thông báo đến từng đơn vị.

 

*Tính hợp lệ của hồ sơ dự thi
Các phương án dự giải sẽ bị loại bỏ, không đưa ra Hội đồng đánh giá, nếu vi phạm các quy định sau:
. Thuộc nhóm các đối tượng không được phép dự giải.
. Thiếu các hồ sơ yêu cầu trong Mục 7.
. Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định, khiến cho Hội đồng đánh giá có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.
. Nộp thiếu số lượng và nội dung hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm theo quy định.


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

6. Hồ sơ dự thi phương án thiết kế kiến trúc
Hồ sơ dự thi của 1 tác phẩm dự giải bao gồm:
1. Phong bì khổ A4 - bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự giải, gồm các nội dung:
. 1 bản đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm), có dán ảnh chân dung tác giả hoặc ảnh nhóm tác giả.
. 1 văn bản xác nhận của chủ đầu tư dự án (theo mẫu đính kèm), chấp thuận và xác nhận về thông tin công trình tham dự giải.
. Văn bản photo (có chứng thực sao y bản chánh) các chứng chỉ liên quan tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn Kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng (nếu có).

2. 1 thẻ USB (bỏ chung trong phong bì khổ A4): ghi file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng *.PPT và định dạng *.PDF; tổng dung lượng mỗi file không quá 200Mb; file thuyết minh tóm tắt định dạng *.DOC và định dạng *.PDF; file layout khổ 800 x 1000mm các nội dung chính để phục vụ công tác triển lãm; bản scan các chứng chỉ liên quan thiết kế bền vững (nếu có); bản đăng ký dự giải; ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả *.JPG…

 

3. Hồ sơ in khổ A3 (kích thước 297 x 420 mm - chỉ đề tên tác phẩm - không ghi tên tác giả hoặc nhóm tác giả) - gồm các nội dung:
1. Thuyết minh:
. Các thông tin cần thiết:
- Tên tác phẩm.
- Chủ đầu tư / Địa chỉ & điện thoại liên hệ.
- Năm thiết kế – Năm hoàn thành xây dựng.
- Địa điểm xây dựng / thiết kế.
- Diện tích khu đất / diện tích xây dựng.
- Tổng diện tích sàn / diện tích sử dụng / diện tích lưu thông.
- Tổng diện tích vỏ bao che có sử dụng giải pháp vật liệu của BlueScope.
- Thông tin chung về tổng mức đầu tư (nếu có).

. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và các vấn đề công nghệ sản xuất liên quan.
. Mô tả công trình, ý tưởng thiết kế.
. Công nghệ và vật liệu chính sử dụng trong thiết kế và thi công.
. Các đặc điểm về sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope.
. Các đặc điểm về tiêu chí Thiết kế bền vững (nếu có).
. Các đặc điểm nổi trội khác của công trình (nếu có).

2. Các bản vẽ chính:
. Các sơ đồ phân tích ý tưởng thiết kế (nếu có).
. Mặt bằng vị trí xây dựng.
. Mặt bằng tổng thể công trình.
. Mặt bằng các tầng, các hạng mục chức năng chính.
. Các mặt đứng và mặt cắt, các hạng mục chức năng chính.
. Các chi tiết cấu tạo tiêu biểu minh họa các đặc điểm giải pháp và vật liệu của BlueScope (nếu có).
. Phối cảnh công trình (tổng thể, các hạng mục,...).
. Các ảnh chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể.

 

Lưu ý: NGUYÊN TẮC ẨN DANH
. Các hồ sơ thuyết minh và bản vẽ đóng chung quyển A3, chỉ đề tên tác phẩm - không ghi tên tác giả hoặc tập thể tác giả.
. Các đơn vị dự giải tự chọn Mã số ẩn danh của tác phẩm dự giải - Mã số gồm hai chữ cái và ba chữ số (VD: AB123) - được ghi góc bên phải các bản vẽ, trên bìa thuyết minh…
. Hồ sơ dự giải hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở Mục 7 và thực hiện đúng theo các quy định về nguyên tắc ẩn danh, không được thể hiện ký hiệu riêng, logo, tên đơn vị tư vấn hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác ngoại trừ mã số dự giải do đơn vị dự giải tự chọn để đảm bảo tính công bằng trong thi tuyển.

 


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

7. Cơ cấu giải thưởng
. Giải thưởng vinh danh công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu:
- Giải Nhất: 1 giải – giá trị: 50 triệu đồng/giải
- Giải Nhì: 2 giải – giá trị: 35 triệu đồng/giải
- Giải Ba: 3 giải – giá trị: 15 triệu đồng/giải


. Giải đặc biệt vinh danh công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu và có quá trình sử dụng lâu dài: 1 giải – giá trị 50 triệu đồng/giải


*Giải thưởng là hiện vật có giá trị tương ứng và không quy đổi thành tiền mặt.


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lê Ngọc Thùy Trang
Quản lý Truyền thông Thương hiệu NS BlueScope Việt Nam
085 858 2456 | trang.le@bluescope.com


Ban Giám Khảo
PGS.TS.KTS Lê Văn Thương Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
TS.KTS. Trương Thanh Hải Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
KTS. Lưu Hướng Dương Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM
TS.KTS. Phạm Phú Cường Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM
ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

Thông tin chương trình

1. Mục tiêu và yêu cầu của Giải thưởng
Nội dung

1. Mục tiêu và yêu cầu của Giải thưởng:
1.1 Mục tiêu
. Định hướng các tiêu chí thiết kế trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, hướng tới xu thế phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay.
. Thúc đẩy sáng tạo trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc công nghiệp. Chia sẻ kiến thức, đam mê qua các công trình công nghiệp đẹp, tiêu biểu,… có ứng dụng vật liệu thép.
. Vinh danh các dự án xây dựng công nghiệp có kiến trúc ứng dụng vật liệu thép tiêu biểu tại Việt Nam.
. Chia sẻ kinh nghiệm từ các dự án xây dựng đã hoàn thành (bắt đầu từ những dự án sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope).

1.2 Yêu cầu
. Huy động tối đa các Tác phẩm dự giải là các phương án kiến trúc công nghiệp có chất lượng, có sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope từ các Đối tượng dự giải.
. Tác phẩm dự giải đáp ứng được đầy đủ các nội dung và đảm bảo theo đúng quy định và các điều khoản liên quan đến Hồ sơ dự giải của Quy chế này.
. Tổ chức phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác để lựa chọn các phương án tốt nhất, đảm bảo khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định liên quan.


2. Hình thức, quy mô và tính chất Giải thưởng
Nội dung

2. Hình thức, quy mô và tính chất Giải thưởng
. Giải thưởng Kiến trúc công trình công nghiệp do Công ty NS BlueScope Việt Nam và trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức là giải thưởng có phạm vi cả nước, được tổ chức xét chọn, trao giải, đối với các dự án thể loại kiến trúc công nghiệp đã hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng, có ứng dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope.
. Giải thưởng hướng tới việc vinh danh các công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu, đáp ứng đầy đủ các Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải được quy định trong Mục 5. Đặc biệt, sẽ có giải thưởng dành riêng cho công trình đẹp tiêu biểu và có quá trình sử dụng lâu dài, bền vững (giải thưởng đặc biệt được xét riêng cho các công trình dự giải đã đưa vào sử dụng trước năm 2014).


3. Đối tượng dự giải - Tác phẩm dự giải và điều kiện dự thi
Nội dung

3. Đối tượng dự giải - Tác phẩm dự giải và điều kiện dự thi
Đối tượng dự giải là các Công ty tư vấn thiết kế hoặc Bộ phận thiết kế/ Kiến trúc sư của Công ty chủ đầu tư dự án – có pháp nhân hoạt động tại Việt Nam - có công trình thể loại kiến trúc công nghiệp được xây dựng ở Việt Nam.

Tác phẩm dự giải là các công trình kiến trúc công nghiệp được xây dựng tại Việt Nam, không vi phạm các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm của pháp luật Việt Nam, đã hoàn thành xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải. Đối tượng dự giải có thể gửi nhiều tác phẩm dự giải khác nhau.

Các điều kiện khác:
. Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng đánh giá, Tổ Thư ký – Kỹ thuật – Các cá nhân liên quan nhiệm vụ tổ chức cuộc thi… không được tham dự giải thưởng này.
. Đối tượng dự giải phải được sự chấp thuận và xác nhận của chủ đầu tư dự án về thông tin công trình tham dự giải.
. Đối tượng dự giải là người chủ nhiệm dự án, người chủ trì thiết kế kiến trúc, hoặc nếu là nhóm tác giả, liên danh thiết kế,… thì phải có người chịu trách nhiệm chính trong thiết kế phương án kiến trúc của tác phẩm dự giải.
. Các tác phẩm dự giải sẽ được BTC đánh giá theo tiêu chí ở Mục 5 của Quy chế này.


4. Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải
Nội dung

4. Tiêu chí đánh giá các tác phẩm đăng ký dự giải
. Là các công trình công nghiệp, ở tình trạng đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng tại Việt Nam trước hạn nộp hồ sơ dự giải.
. Có sử dụng vật liệu tôn COLORBOND® hoặc tôn ZINCALUME® cho các hạng mục công trình chính của dự án (nhà xưởng sản xuất, nhà kho, nhà văn phòng,…)
. Giải pháp thiết kế đáp ứng yêu cầu quy hoạch hợp lý, có tổ chức không gian tốt, dây chuyền công năng phù hợp yêu cầu sản xuất, tạo hình kiến trúc đẹp, hài hòa mối quan hệ giữa công nghệ sản xuất với công trình, giữa công trình với cảnh quan môi trường xung quanh. (50%)
. Ý tưởng thiết kế có tính mới, sáng tạo kiến trúc theo hướng tiên tiến, hiện đại. Ứng dụng công nghệ – kỹ thuật xây dựng hiện đại, sử dụng vật liệu tiên tiến, hiệu quả, thân thiện với môi trường. (30%)
. Chú trọng tính bền vững. Khuyến khích sáng tạo theo tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn Kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng. (20%)


5. Đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải
Nội dung

5. Đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải
03 ngày sau ngày kết thúc nhận hồ sơ dự giải, BTC sẽ có biên bản họp đánh giá sơ bộ hồ sơ của các đơn vị dự giải và ban hành kết quả lựa chọn các đơn vị có hồ sơ dự giải phù hợp. Những đơn vị dự giải có hồ sơ phù hợp / không phù hợp yêu cầu sẽ được thông báo đến từng đơn vị.

 

*Tính hợp lệ của hồ sơ dự thi
Các phương án dự giải sẽ bị loại bỏ, không đưa ra Hội đồng đánh giá, nếu vi phạm các quy định sau:
. Thuộc nhóm các đối tượng không được phép dự giải.
. Thiếu các hồ sơ yêu cầu trong Mục 7.
. Vi phạm nguyên tắc ẩn danh theo quy định, khiến cho Hội đồng đánh giá có thể nhận biết được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.
. Nộp thiếu số lượng và nội dung hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm theo quy định.


6. Hồ sơ dự thi phương án thiết kế kiến trúc
Nội dung

6. Hồ sơ dự thi phương án thiết kế kiến trúc
Hồ sơ dự thi của 1 tác phẩm dự giải bao gồm:
1. Phong bì khổ A4 - bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự giải, gồm các nội dung:
. 1 bản đăng ký tham dự (theo mẫu đính kèm), có dán ảnh chân dung tác giả hoặc ảnh nhóm tác giả.
. 1 văn bản xác nhận của chủ đầu tư dự án (theo mẫu đính kèm), chấp thuận và xác nhận về thông tin công trình tham dự giải.
. Văn bản photo (có chứng thực sao y bản chánh) các chứng chỉ liên quan tiêu chí Kiến trúc xanh Việt Nam và các tiêu chuẩn Kiến trúc xanh thế giới đang áp dụng (nếu có).

2. 1 thẻ USB (bỏ chung trong phong bì khổ A4): ghi file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng *.PPT và định dạng *.PDF; tổng dung lượng mỗi file không quá 200Mb; file thuyết minh tóm tắt định dạng *.DOC và định dạng *.PDF; file layout khổ 800 x 1000mm các nội dung chính để phục vụ công tác triển lãm; bản scan các chứng chỉ liên quan thiết kế bền vững (nếu có); bản đăng ký dự giải; ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả *.JPG…

 

3. Hồ sơ in khổ A3 (kích thước 297 x 420 mm - chỉ đề tên tác phẩm - không ghi tên tác giả hoặc nhóm tác giả) - gồm các nội dung:
1. Thuyết minh:
. Các thông tin cần thiết:
- Tên tác phẩm.
- Chủ đầu tư / Địa chỉ & điện thoại liên hệ.
- Năm thiết kế – Năm hoàn thành xây dựng.
- Địa điểm xây dựng / thiết kế.
- Diện tích khu đất / diện tích xây dựng.
- Tổng diện tích sàn / diện tích sử dụng / diện tích lưu thông.
- Tổng diện tích vỏ bao che có sử dụng giải pháp vật liệu của BlueScope.
- Thông tin chung về tổng mức đầu tư (nếu có).

. Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và các vấn đề công nghệ sản xuất liên quan.
. Mô tả công trình, ý tưởng thiết kế.
. Công nghệ và vật liệu chính sử dụng trong thiết kế và thi công.
. Các đặc điểm về sử dụng giải pháp và vật liệu của BlueScope.
. Các đặc điểm về tiêu chí Thiết kế bền vững (nếu có).
. Các đặc điểm nổi trội khác của công trình (nếu có).

2. Các bản vẽ chính:
. Các sơ đồ phân tích ý tưởng thiết kế (nếu có).
. Mặt bằng vị trí xây dựng.
. Mặt bằng tổng thể công trình.
. Mặt bằng các tầng, các hạng mục chức năng chính.
. Các mặt đứng và mặt cắt, các hạng mục chức năng chính.
. Các chi tiết cấu tạo tiêu biểu minh họa các đặc điểm giải pháp và vật liệu của BlueScope (nếu có).
. Phối cảnh công trình (tổng thể, các hạng mục,...).
. Các ảnh chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể.

 

Lưu ý: NGUYÊN TẮC ẨN DANH
. Các hồ sơ thuyết minh và bản vẽ đóng chung quyển A3, chỉ đề tên tác phẩm - không ghi tên tác giả hoặc tập thể tác giả.
. Các đơn vị dự giải tự chọn Mã số ẩn danh của tác phẩm dự giải - Mã số gồm hai chữ cái và ba chữ số (VD: AB123) - được ghi góc bên phải các bản vẽ, trên bìa thuyết minh…
. Hồ sơ dự giải hợp lệ là hồ sơ thực hiện đầy đủ các thành phần được ghi ở Mục 7 và thực hiện đúng theo các quy định về nguyên tắc ẩn danh, không được thể hiện ký hiệu riêng, logo, tên đơn vị tư vấn hoặc có bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào khác ngoại trừ mã số dự giải do đơn vị dự giải tự chọn để đảm bảo tính công bằng trong thi tuyển.

 


7. Cơ cấu giải thưởng
Nội dung

7. Cơ cấu giải thưởng
. Giải thưởng vinh danh công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu:
- Giải Nhất: 1 giải – giá trị: 50 triệu đồng/giải
- Giải Nhì: 2 giải – giá trị: 35 triệu đồng/giải
- Giải Ba: 3 giải – giá trị: 15 triệu đồng/giải


. Giải đặc biệt vinh danh công trình công nghiệp đẹp tiêu biểu và có quá trình sử dụng lâu dài: 1 giải – giá trị 50 triệu đồng/giải


*Giải thưởng là hiện vật có giá trị tương ứng và không quy đổi thành tiền mặt.


8. Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ
Nội dung

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Lê Ngọc Thùy Trang
Quản lý Truyền thông Thương hiệu NS BlueScope Việt Nam
085 858 2456 | trang.le@bluescope.com


Ban Giám Khảo

PGS.TS.KTS Lê Văn Thương

Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

TS.KTS. Trương Thanh Hải

Phó hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

KTS. Lưu Hướng Dương

Phó Chủ Tịch thường trực Hội Kiến trúc sư TP.HCM

TS.KTS. Phạm Phú Cường

Trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

ThS.KTS. Phan Ngọc Phúc

Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM

ThS.KTS. Dương Trọng Bình

Phó trưởng Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM

KS. Đỗ Hữu Nhật Quang

Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh Tư vấn công trình xanh GreenViet

Chị Lê Duy Ly

Quản Lý Khách Hàng Chiến Lược Và Tư Vấn Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật NS BlueScope Việt Nam

Anh Trịnh Anh Đức

Quản Lý Đào Tạo Kỹ Thuật NS BlueScope Việt Nam

Thư viện

Tài liệu
Hình Ảnh
XEM THÊM