THƯ VIỆN KẾT CẤU

Gồm có các gói vật liệu, kết cấu cùng màu sắc có sẵn để nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD và dưới dạng bitmap cho các nền tảng thiết kế khác.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

kliplok_manor_red

192 KB

kliplok_aries

192 KB

kliplok_astro

192 KB

kliplok_basalt

192 KB

kliplok_bump

65 KB

kliplok_celestian

192 KB

kliplok_classic_cream

192 KB

kliplok_cosmic

192 KB

kliplok_cottage_green

192 KB

kliplok_cove

192 KB