Bảng màu Tôn COLORBOND®

Nếu bạn cần màu đậm hay nhạt, sáng hay tối, cũng như yêu cầu về môi trường và ứng dụng cụ thể phù hợp với dự án, tôn COLORBOND® đều có đầy đủ các dòng sản phẩm và đa dạng về màu sắc đáp ứng được yêu cầu của bạn.

Tôn COLORBOND® Ultra

Gull Grey
Mist Green
Caufield Green
Umbra Grey
Aquamarine
Lazurite Blue
Torres Blue
Home Stead

Màu đạt tiêu chuẩn LEED

Đạt SRI ≥ 82 cho độ dốc mái thấp ≤ 15%

Off White
Classic Cream
Aloe Green
Infinity Blue
Sunrise Coral
Nordic Green

Tôn COLORBOND® Custom - Metallic

Bronzite Bronze
Champagne Gold
Pebble Grey
Bright Silver

Tôn COLORBOND® Custom - Hệ sơn PVDF

Coral White
Majestic Grey
Kapar Sandstone
Yulara Red
Palm Green
Straits Blue

Tôn COLORBOND® Custom - Hệ sơn PVDF Pearlescent

Copper Penny
Azure
Verdigris
Platinum Grey
Aegean Green
Sliver Coin