Đối thoại cùng
CHUYÊN GIAĐÓN XEM CHUYÊN GIA CHIA SẺ VỀ LỜI GIẢI CHO CON SÓNG ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
ĐÓN XEM CHUYÊN GIA CHIA SẺ VỀ LỜI GIẢI CHO CON SÓNG ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

Làn sóng đầu tư nhà xưởng cho thuê tại các khu công nghiệp hình thành nhờ sức hút của thị...

BLUESCOPE ĐÓN ĐẦU XU THẾ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG VEN BIỂN
BLUESCOPE ĐÓN ĐẦU XU THẾ XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG VEN BIỂN

Cùng với định hướng xây dựng các khu kinh tế ven biển, nhiều khu công nghiệp được thành lập dọc...


TÔN MẠ AM – ACTIVATE™: VỎ BỌC HIỆU QUẢ CHO NHÀ XƯỞNG/ NHÀ KHO CHO THUÊ
TÔN MẠ AM – ACTIVATE™: VỎ BỌC HIỆU QUẢ CHO NHÀ XƯỞNG/ NHÀ KHO CHO THUÊ

Nhà xưởng cho thuê – xu thế mới nổi gần đây của thị trường bất động sản công nghiệp đã...


ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO CON SÓNG ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ
ĐI TÌM LỜI GIẢI CHO CON SÓNG ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

Theo ông Đoàn Hồng Dũng – Chủ tịch HĐQT Kizuna – làn sóng đầu tư nhà xưởng cho thuê tại...