Chương trình
Diễn giả
Thư viện
Liên hệ
Đăng ký
Đăng ký
Responsive image

Thời gian

Thời lượng: 5 buổi (4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12).
Hạn chót đăng ký: 01/11/2021
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đối tượng tham gia

Kiến trúc sư

Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án, quản lý kinh doanh

Sinh viên năm cuối ngành kiến trúc, xây dựng

Thông tin chương trình

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng webex

Buổi 1 - ISO 19650 - Hệ thống tiêu chuẩn BIM trong quản lý thông tin
10:00 - 04/11/2021
Buổi 2 - Hướng dẫn BIM
10:00 - 11/11/2021
Buổi 3 - Kinh nghiệm áp dụng trong giai đoạn thiết kế - thi công - vận hành (nếu có)
10:00 - 18/11/2021
Buổi 4 - Mô phỏng năng lượng bằng mô hình BIM
10:00 - 25/11/2021
Buổi 5 - Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM
10:00 - 02/12/2021
Nội dung

ISO 19650 - Hệ thống tiêu chuẩn BIM trong quản lý thông tin


Diễn giả
TS. Thăng Anh Long CEO - StrucTemp LLP (Anh)

Đối tượng tham gia
Tất cả
Nội dung

Hướng dẫn BIM

- Tóm tắt hướng dẫn sơ lược

- So sánh Hướng dẫn VN và UK, Singapore


Diễn giả
ThS. Nguyễn Quốc Khanh Giám đốc - Btech Solutions

Đối tượng tham gia
Tất cả
Nội dung

Kinh nghiệm áp dụng trong giai đoạn thiết kế - thi công – vận hành:

- Kinh nghiệm lập mô hình và quản lý mô hình

- Kinh nghiệm sản xuất, lắp ráp

- Kinh nghiệm chuẩn bị mô hình phục vụ vận hành


Diễn giả
KS Nguyễn Khưu Trọng Luật BIM Manager - Coteccons
KS Đỗ Thế Anh BIM Manager - Cty ĐT & XD Xuân Mai
ThS. Tường Thế Biên BIM Leader - Harmony AT

Đối tượng tham gia
Kỹ sư/ Kiến trúc sư/ Quản lý dự án
Nội dung

Mô phỏng năng lượng cho các dự án dùng vật liệu mái tôn (Nhà công nghiệp, nhà ga, nhà thi đấu,…) bằng mô hình BIM


Diễn giả
ThS. Nguyễn Trung Kiên Giám đốc - Vilandco

Đối tượng tham gia
Quản lý doanh nghiệp/ Quản lý dự án
Nội dung

Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM

- Tổng quát về chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM

- Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM trong công trình công nghiệp


Diễn giả
TS. Nguyễn Việt Hùng Giảng viên ĐH California - GĐ Nghiên Cứu - Viện Đổi Mới Xây Dựng (Mỹ)
ThS. Đinh Viết Duy Tổng Giám Đốc - ACSC Group

Đối tượng tham gia
Kỹ sư/ Kiến trúc sư/ Quản lý dự án

Thông tin chương trình khóa học

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng webex

Buổi 1 - ISO 19650 - Hệ thống tiêu chuẩn BIM trong quản lý thông tin
10:00 - 04/11/2021
Nội dung

ISO 19650 - Hệ thống tiêu chuẩn BIM trong quản lý thông tin


Diễn giả
TS. Thăng Anh Long CEO - StrucTemp LLP (Anh)

Đối tượng tham gia
Tất cả
Buổi 2 - Hướng dẫn BIM
10:00 - 11/11/2021
Nội dung

Hướng dẫn BIM

- Tóm tắt hướng dẫn sơ lược

- So sánh Hướng dẫn VN và UK, Singapore


Diễn giả
ThS. Nguyễn Quốc Khanh Giám đốc - Btech Solutions

Đối tượng tham gia
Tất cả
Buổi 3 - Kinh nghiệm áp dụng trong giai đoạn thiết kế - thi công - vận hành (nếu có)
10:00 - 18/11/2021
Nội dung

Kinh nghiệm áp dụng trong giai đoạn thiết kế - thi công – vận hành:

- Kinh nghiệm lập mô hình và quản lý mô hình

- Kinh nghiệm sản xuất, lắp ráp

- Kinh nghiệm chuẩn bị mô hình phục vụ vận hành


Diễn giả
KS Nguyễn Khưu Trọng Luật BIM Manager - Coteccons
KS Đỗ Thế Anh BIM Manager - Cty ĐT & XD Xuân Mai
ThS. Tường Thế Biên BIM Leader - Harmony AT

Đối tượng tham gia
Kỹ sư/ Kiến trúc sư/ Quản lý dự án
Buổi 4 - Mô phỏng năng lượng bằng mô hình BIM
10:00 - 25/11/2021
Nội dung

Mô phỏng năng lượng cho các dự án dùng vật liệu mái tôn (Nhà công nghiệp, nhà ga, nhà thi đấu,…) bằng mô hình BIM


Diễn giả
ThS. Nguyễn Trung Kiên Giám đốc - Vilandco

Đối tượng tham gia
Quản lý doanh nghiệp/ Quản lý dự án
Buổi 5 - Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM
10:00 - 02/12/2021
Nội dung

Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM

- Tổng quát về chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM

- Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM trong công trình công nghiệp


Diễn giả
TS. Nguyễn Việt Hùng Giảng viên ĐH California - GĐ Nghiên Cứu - Viện Đổi Mới Xây Dựng (Mỹ)
ThS. Đinh Viết Duy Tổng Giám Đốc - ACSC Group

Đối tượng tham gia
Kỹ sư/ Kiến trúc sư/ Quản lý dự án

Diễn giả

TS. Thăng Anh Long

CEO - StrucTemp LLP (Anh)

ThS. Nguyễn Quốc Khanh

Giám đốc - Btech Solutions

KS Nguyễn Khưu Trọng Luật

BIM Manager - Coteccons

KS Đỗ Thế Anh

BIM Manager - Cty ĐT & XD Xuân Mai

ThS. Tường Thế Biên

BIM Leader - Harmony AT

TS. Nguyễn Việt Hùng

Giảng viên ĐH California - GĐ Nghiên Cứu - Viện Đổi Mới Xây Dựng (Mỹ)

ThS. Đinh Viết Duy

Tổng Giám Đốc - ACSC Group

ThS. Nguyễn Trung Kiên

Giám đốc - Vilandco

Thư viện

Video
Tài liệu
Hội thảo ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - Buổi 1: ISO 19650
Hội thảo ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - Buổi 2: HƯỚNG DẪN BIM
Hội thảo ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - Buổi 3: KINH NGHIỆM ÁP DỤNG BIM TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ, THI CÔNG, VẬN HÀNH
Hội thảo ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - Buổi 4: MÔ PHỎNG NĂNG LƯỢNG BẰNG MÔ HÌNH BIM
Hội thảo ỨNG DỤNG BIM CHO CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP - Buổi 5: KINH NGHIỆM CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH LÀM VIỆC TỪ TRUYỀN THỐNG SANG BIM
Buổi 1 - Giới thiệu Tiêu chuẩn BIM ISO 19650 - TS Thăng Anh Long Tải xuống
Buổi 2 - Hướng Dẫn BIM - ThS Nguyễn Quốc Khanh Tải xuống
Buổi 3 - Áp dụng BIM trong sản xuất, lắp dựng - KS Đỗ Thế Anh Tải xuống
Buổi 3 - Kinh nghiệm áp dụng BIM trong quản lý vận hành - ThS Tường Thế Biên Tải xuống
Buổi 3 - Kinh nghiệm lập mô hình và quản lý mô hình - KS Trọng Luật Tải xuống
Buổi 4 - Mô phỏng năng lượng cho dự án công nghiệp bằng mô hình BIM - ThS Nguyễn Trung Kiên Tải xuống
Buổi 5 - Tổng quát về chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM - TS Nguyễn Việt Hùng Tải xuống
Buổi 5 - Kinh nghiệm chuyển đổi mô hình làm việc từ truyền thống sang BIM - ThS. Đinh Viết Duy Tải xuống

Đăng ký tham dự hội thảo