Chương trình
Diễn giả
Liên hệ
Responsive image

Thời gian

Ngày 24-25-26/8/2022
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đối tượng tham gia

Chủ đầu tư

Quản lý dự án, quản lý kinh doanh

Thông tin chương trình

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

14:00 – 16:00
24/8/2022
14:00 – 16:15
24/8/2022
09:30 – 11:30
25/8/2022
09:30 – 11:30
25/8/2022
14:00 – 16:00
25/8/2022
Nội dung

Hội thảo 1:

NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID-19


Diễn giả
Bà Lê Hằng Giám đốc truyền thông VASEP
Dr. Hồ Quốc Lực Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam
Bà Đinh Ánh Tuyết Luật sư
Nội dung

Hội thảo 2:

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU GDST TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH


Diễn giả
Bà Lê Hằng Giám đốc truyền thông VASEP
Mr. Huw Thomas Quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew
Bà Esther Luiten Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)
Nội dung

Hội thảo 3:

TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN


Diễn giả
Bà Esther Luiten Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)
Ông LÝ VĨ CƯỜNG Kỹ thuật trưởng & Trưởng dư án nuôi trồng thủy sản
Ông Dennis Wittmann Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) tại Đức, Áo và Thụy Sĩ
Nội dung

Hội thảo 4:

THƯƠNG HIỆU CHO THỦY SẢN VIỆT


Diễn giả
Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn
Ông Lê Quốc Vinh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê
Nội dung

Hội thảo 5:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN


Diễn giả
Ms Lâm Tố Trinh Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN
Ms Nguyễn Thị Thu Sắc Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP
Ông Nguyễn Thanh Mỹ Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC

Thông tin chương trình khóa học

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

14:00 – 16:00
24/8/2022
Nội dung

Hội thảo 1:

NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID-19


Diễn giả
Bà Lê Hằng Giám đốc truyền thông VASEP
Dr. Hồ Quốc Lực Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam
Bà Đinh Ánh Tuyết Luật sư
14:00 – 16:15
24/8/2022
Nội dung

Hội thảo 2:

ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU GDST TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH


Diễn giả
Bà Lê Hằng Giám đốc truyền thông VASEP
Mr. Huw Thomas Quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew
Bà Esther Luiten Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)
09:30 – 11:30
25/8/2022
Nội dung

Hội thảo 3:

TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN


Diễn giả
Bà Esther Luiten Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)
Ông LÝ VĨ CƯỜNG Kỹ thuật trưởng & Trưởng dư án nuôi trồng thủy sản
Ông Dennis Wittmann Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) tại Đức, Áo và Thụy Sĩ
09:30 – 11:30
25/8/2022
Nội dung

Hội thảo 4:

THƯƠNG HIỆU CHO THỦY SẢN VIỆT


Diễn giả
Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn
Ông Lê Quốc Vinh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê
14:00 – 16:00
25/8/2022
Nội dung

Hội thảo 5:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN


Diễn giả
Ms Lâm Tố Trinh Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN
Ms Nguyễn Thị Thu Sắc Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP
Ông Nguyễn Thanh Mỹ Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC

Diễn giả

Bà Lê Hằng

Giám đốc truyền thông VASEP

Dr. Hồ Quốc Lực

Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch HĐQT FIMEX Việt Nam

Bà Đinh Ánh Tuyết

Luật sư

Mr. Huw Thomas

Quản lý sự tham gia thị trường cho dự án chống lại khai thác bất hợp pháp của Pew

Bà Esther Luiten

Giám đốc Thương mại Toàn cầu tại Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC)

Ông LÝ VĨ CƯỜNG

Kỹ thuật trưởng & Trưởng dư án nuôi trồng thủy sản

Ông Dennis Wittmann

Tổng Giám đốc của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản (ASC) tại Đức, Áo và Thụy Sĩ

Ms. Nguyễn Ngô Vi Tâm

Tổng Giám Đốc của công ty Vĩnh Hoàn

Ông Lê Quốc Vinh

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Truyền thông Lê

Ms Lâm Tố Trinh

Phó Tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển Kinh doanh – NS BlueScope VN

Ms Nguyễn Thị Thu Sắc

Tổng giám đốc Hải Nam Seafood đồng thời là Phó Chủ tịch VASEP

Ông Nguyễn Thanh Mỹ

Chủ tịch HĐQT Mylan Group & Tổng giám đốc RYNAN Holdings JSC

Thư viện

Video
Tài liệu
TIÊU CHUẨN ASC: HỘI NHẬP VÀ THỰC TIỄN
HỘI THẢO - CONFERENCE - ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN TOÀN CẦU GDST TRONG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỦY SẢN: TẦM QUAN TRỌNG VÀ LỢI ÍCH
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO - THƯƠNG HIỆU CHO THỦY SẢN VIỆT
Hội thảo “NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HẬU COVID-19” do VASEP tổ chức với sự đồng hành của tôn COLORBOND® đã diễn ra trong khuôn khổ Hội chợ Vietfish 2022
5_2_Nuoi tom Tomgoxy_Ts Mỹ Tải xuống
5_1_Ứng dụng Công nghệ trong thủy sản_PCT Sac Tải xuống
4_2_Build Pangasius Brand in the global market_CEO Vi Tam Tải xuống
4_1_Fishery Branding_CEO Vinh Tải xuống
3_3_ASC Difficulties_VIE_Mr Vi Cuong Tải xuống
3_2_ASC August 25 2022_Ms Esther_VN Tải xuống
3_1_Mr Dennis Wittmann_VN Tải xuống
2_7_GDST Presentation Sea Delight__Mr Stephen_Eng Tải xuống
2_6_Mr Prad of Thai Union_Eng Tải xuống
2_5_GDST Presentation_Mr Huw_Eng Tải xuống
2_4_Viet Nam Tuna FIP_Mr Binh_Eng Tải xuống
2_3_GSA PRESENTATION AT GDST_Ms Binh_Eng Tải xuống
2_2_ASC GDST August 24 2022_Ms Esther_Eng Tải xuống
2_1_XKTS_TXNG_Ms Le Hang_Eng Tải xuống
1_3_IDVN _ Phòng ngừa các rủi ro hậu covid_LS Dinh Anh Tuyet Tải xuống
1_2 VASEP_NHU CAU THI TRUONG TS TG_Ms Le Hang Tải xuống
1_1_VI THE VA XU THE TOM VIET_Ts Luc Tải xuống