Chương trình
Diễn giả
Thư viện
Liên hệ
Đăng ký
Đăng ký
Responsive image

Thời gian

09:00 sáng – Thứ Năm (16/12/2021)
Hạn chót đăng ký: 15/12/2021
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đối tượng tham gia

Kiến trúc sư

Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án, quản lý kinh doanh

Thông tin chương trình

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

9:00 – 9:05
9:05 – 9:35
9:35 – 10:05
10:05 – 10:20
10:20 – 10:50
Nội dung

Phát biểu khai mạc


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

Nội dung

Sự phát triển bền vững của thế giới hậu Covid19


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects

Nội dung

Xu hướng Wellness và Công trình Xanh tại Việt Nam trong tương lai


Diễn giả
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet

Nội dung

Tôn Colorbond: Dẫn đầu trong việc đồng hành cùng công trình xanh Việt Nam


Diễn giả
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

Nội dung

Q&A


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

Thông tin chương trình khóa học

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

9:00 – 9:05
Nội dung

Phát biểu khai mạc


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

9:05 – 9:35
Nội dung

Sự phát triển bền vững của thế giới hậu Covid19


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects

9:35 – 10:05
Nội dung

Xu hướng Wellness và Công trình Xanh tại Việt Nam trong tương lai


Diễn giả
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet

10:05 – 10:20
Nội dung

Tôn Colorbond: Dẫn đầu trong việc đồng hành cùng công trình xanh Việt Nam


Diễn giả
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

10:20 – 10:50
Nội dung

Q&A


Diễn giả
Bà Lisa Bate Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects
Ông Đỗ Hữu Nhật Quang Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet
Bà Lâm Tố Trinh Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

Diễn giả

Bà Lisa Bate

Giám đốc cấp cao Chiến Lược & Phát triển Bền vững - B+H Architects

Ông Đỗ Hữu Nhật Quang

Giám đốc Phát Triển Kinh Doanh - GreenViet

Bà Lâm Tố Trinh

Phó Tổng Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh & Sáng Tạo Đổi Mới – NS BlueScope Việt Nam

Thư viện

Video
Tài liệu
THE POST-COVID19 GREEN BUILDING AND WELLNESS TREND
Green Building in Vietnam - Mr. Do Huu Nhat Quang Tải xuống
The Evolution of Sustainability in a Post-Covid19 World - Ms. Lisa Bate Tải xuống
The Leading Journey with companion with Green Building in Vietnam - Ms. Lam To Trinh Tải xuống

Đăng ký tham dự hội thảo