Bảng hiệu Hollywood


- Vị trí: Los Angeles, California, USA
- Sản phẩm: Colorbond® Steel
- Năm hoàn thành: 1979
Bảng hiệu Hollywood và biểu tưởng 9 chữ cái trên dãy núi Santa Monica
Năm 1978, Hugh Hefner đã tiến hành một cuộc vận động gây quỹ tu sửa bảng hiệu HOLLYWOOD. Khoảng 250.000 USD là tổng số tiền tài trợ có được, dùng để mua các chữ cái bằng thép không gỉ, nhằm đảm bảo bảng hiệu sẽ đứng vững trong nhiều năm. Hàng chữ được làm mới lại hoàn toàn bằng tôn Colorbond® từ BlueScope và thấp hơn bản gốc khoảng hơn 1m, mang màu trắng đặc trưng.
9 chữ cái đứng vững trên dãy núi Santa Monica tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ là biểu tượng cho thiên đường điện ảnh, nơi tập trung những trường quay và hãng phim lớn nhất trên thế giới.

Sử dụng trong dự án

SẢN PHẨM

Colorbond® Steel