Chương trình
Diễn giả
Liên hệ
Responsive image

Thời gian

Thứ Năm, ngày 23/06/2022
Ngày
Giờ
Phút
Giây

Đối tượng tham gia

Chủ đầu tư

Quản lý dự án, quản lý kinh doanh

Thông tin chương trình

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

8:30 - 8:50
Khai mạc
08:50 – 09:05
Tham luận 1
09:05 – 09:20
Tham luận 2
09:20 – 09:55
Tham luận 3
09:55 – 10:15
Tham luận 4
10:15 – 10:55
Tọa đàm
10:55 – 11:00
Kết thúc
Nội dung

Khai mạc


Nội dung

Tham luận 1: Nhu cầu, triển vọng và những thách thức cho ngành thủy sản Việt Nam hậu covid-19


Nội dung

Tham luận 2: Những vấn đề cần lưu ý đưa thủy sản Việt Nam vào các thị trường lớn


Nội dung

Tham luận 3: Góc nhìn, giải pháp của người trong cuộc trên đường đua gia nhập và phát triển thị trường mới


Nội dung

Tham luận 4: Giải pháp nhà xưởng cho các doanh nghiệp thủy sản


Nội dung

Tọa đàm: Giải pháp nào để hỗ trợ ngành thủy sản phát triển bền vững


Nội dung

Kết thúc


Thông tin chương trình khóa học

Hội thảo được diễn ra trên nền tảng Zoom webex

8:30 - 8:50
Khai mạc
Nội dung

Khai mạc


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
08:50 – 09:05
Tham luận 1
Nội dung

Tham luận 1: Nhu cầu, triển vọng và những thách thức cho ngành thủy sản Việt Nam hậu covid-19


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
09:05 – 09:20
Tham luận 2
Nội dung

Tham luận 2: Những vấn đề cần lưu ý đưa thủy sản Việt Nam vào các thị trường lớn


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
09:20 – 09:55
Tham luận 3
Nội dung

Tham luận 3: Góc nhìn, giải pháp của người trong cuộc trên đường đua gia nhập và phát triển thị trường mới


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
09:55 – 10:15
Tham luận 4
Nội dung

Tham luận 4: Giải pháp nhà xưởng cho các doanh nghiệp thủy sản


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
10:15 – 10:55
Tọa đàm
Nội dung

Tọa đàm: Giải pháp nào để hỗ trợ ngành thủy sản phát triển bền vững


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam
10:55 – 11:00
Kết thúc
Nội dung

Kết thúc


Diễn giả
Nguyễn Hoài Nam Phó tổng thư ký VASEP
Võ Hùng Dũng Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ
Lê Thanh Hoà Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam
Bùi Kim Thùy Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN
Lâm Tố Trinh Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam

Diễn giả

Nguyễn Hoài Nam

Phó tổng thư ký VASEP

Võ Hùng Dũng

Tổng thư ký Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA), cựu Giám đốc VCCI Cần Thơ

Lê Thanh Hoà

Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam

Bùi Kim Thùy

Đại diện cấp cao tại Việt Nam của Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Lâm Tố Trinh

Phó tổng giám đốc Sáng tạo Đổi mới và Phát triển kinh doanh của Công ty NS BlueScope Việt Nam

Thư viện

Video
DIỄN ĐÀN CEO THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP THỦY SẢN - GÓC NHÌN NGƯỜI TRONG CUỘC