BẢN TIN KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các bản tin kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Corrosion Technical Bulletin 4 – Corrosion-Effect of Coating Thickness

202 KB

Corrosion Technical Bulletin 3 – Zinc coatings on steel

159 KB

Corrosion Technical Bulletin 2 – Galvanic protection

168 KB

Corrosion Technical Bulletin 1 – General Introduction

285 KB

Corrosion Technial Bulletin 17 – Following trades

176 KB

Corrosion TB 6 Development of aluminium zinc magnesium alloy coating for next generation ZINCALUME® steel with Activate®

1 MB