BẢN TIN KỸ THUẬT

Thư viện tiện ích gồm các bản tin kỹ thuật từ nhà sản xuất thép hàng đầu BlueScope.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Corrosion Technical Bulletin 21 – SSE-Enclosed swimming pool buildings

143 KB

Corrosion Technical Bulletin 22 – Special Service Environments-Intensive Animal Farming

630 KB

Corrosion Technical Bulletin 23 – Steel – Concrete composite structural decking

191 KB

Corrosion Technical Bulletin 24 – Fertiliser Manufacturing and Storage Buildings

567 KB

Corrosion Technical Bulletin 25 – Rainwater Catchment

666 KB

CTB9-Contact with unprotected steel supports

162 KB

CTB10-Roof penetrations

142 KB

CTB-11 Condensation and Insulation

359 KB

CTB12-Dissimilar metals

196 KB

CTB13-Contact with timber

178 KB