CAD RESOURCES

Bao gồm những bản CAD có sẵn tiện dụng cho người dùng nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD, ArchiCAD.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

Lysaght Bondek II CAD

15 KB

LYSAGHT KIPLOK OPTIMA 978

8 KB

LYSAGHT LOCKSEAM

11 KB

LYSAGHT MULTICLAD OPTIMA 1110

9 KB

LYSAGHT SMARTSEAM

14 KB

LYSAGHT SPANDEK OPTIMA 935

7 KB

LYSAGHT TRIMDEK OPTIMA 1015

8 KB

LYSAGHT PURLIN C10015

9 KB

LYSAGHT PURLIN C10019

9 KB

LYSAGHT PURLIN C15015

9 KB