THƯ VIỆN KẾT CẤU

Gồm có các gói vật liệu, kết cấu cùng màu sắc có sẵn để nhập vào Revit, SketchUp, AutoCAD và dưới dạng bitmap cho các nền tảng thiết kế khác.

Loại File Tiêu đề Tập tin Tải xuống

kliplok_deep_ocean

192 KB

kliplok_dune

192 KB

kliplok_evening_haze

192 KB

kliplok_galactic

192 KB

kliplok_gully

192 KB

kliplok_ironstone

192 KB

kliplok_jasper

192 KB

kliplok_mangrove

192 KB

kliplok_wallaby

192 KB

kliplok_whitehaven

192 KB