Đang chọn tác giả: Asada SuguruChris ZookDaniel Kahneman