Đang chọn tác giả: Asada SuguruChris ZookHillary Rodham Clinton