Đang chọn tác giả: Asada SuguruDaniel KahnemanMichael CraigAnthony B.Chan