Đang chọn tác giả: Asada SuguruMichael BergdahlRichard Koch