Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerAlex Fynn, Kevin Whitcher