Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerAlex Malley