Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerChris Clarke-EpsteinAnthony B.Chan