Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerGeshe Michael Roach