Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerHoward Rothman