Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerMartin Manser