Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerNguy���n Th���y Kha��nh Ch����ng, Alpha Books bi��n so���n