Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerRodd Wagner