Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMarc KushnerTS. Alan Phan, Ph.D, DBA