Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael Bergdahl