Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlGeshe Michael RoachAnthony B.Chan