Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlGeshe Michael RoachMichael J.Gelb