Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlGeshe Michael RoachRobert G. Hagstrom