Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlKevin Hall