Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlMartin ManserMarc Kushner