Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlMartin ManserTerry Hershey