Đang chọn tác giả: Ben MezrichHillary Rodham ClintonMichael BergdahlSimon SinekAnthony B.Chan