Đang chọn tác giả: Edward de BonoKristin Anderson, Ron ZemkeTh���ch Ch��n Ng���