Đang chọn tác giả: John BrooksLuke JohnsonLouann LoftonAnthony B.ChanHillary Rodham Clinton