Đang chọn tác giả: Martin ManserSaul Singer, Dan Senor