Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoChris Hutchins, Dominic MidgleyWalter Isaacson