Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoDaniel KahnemanAnthony B.ChanChade-Meng Tan