Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoDaniel KahnemanAnthony B.ChanHillary Rodham Clinton