Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoDaniel KahnemanAnthony B.ChanRobert I.Sutton