Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoDonna M. Genett, Ph.D.George Soros