Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoGeorge SorosAnthony B.Chan